Cenník úkonov - vzorové kalkulácie

Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízií (OPaOS), kontrol, nastavenia a servisu, elektrických a plynových zariadení (NN prípojok, bleskozvodov, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov, plynových atmosferických a kondenzačných kotlov do 50kW) pred spustením do prevádzky alebo počas ich používania.

Cena uvedenia plynového nízkoteplotného a kondenzačného kotla do prevádzky a cena ročnej záručnej kontroly

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Uvedenie plynového nízkoteplotného a kondenzačného kotla do prevádzky 70.00 € 1 70.00 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Práca + doprava spolu 75.00 €
DPH 20% 15.00 €
Cena spolu 90.00 €


Cena uvedenia plynového atmosferického kotla do prevádzky a ročnej záručnej kontroly

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Uvedenie plynového atmosferického kotla do prevádzky 40.00 € 1 40.00 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Práca + doprava spolu 45.00 €
DPH 20% 9.00 €
Cena spolu 54.00 €


Cena za opravu a servis plynového atmosferického, nízkoteplotného a kondenzačného kotla po záruke

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Servis a oprava plynového kotla, cena 13.80,-eur/1hod 13.80 € 2 27.60 €
Náhradné diely (čerpadlo, ventilátor, NTC...) 0.00 € 0 0.00 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Práca + náhradné diely + doprava spolu 32.60 €
DPH 20% 6.52 €
Cena spolu 39.12 € + suma náhr. dielov


Cena revízie bleskozvodu na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 15.85 € 3 47.55 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0.50 € 3 1.50 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0.25 € 24 6 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0.25 € 18 4.50 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1.25 € 3 3.75 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1.25 € 2 2.50 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 3 16.50 €
Revízia spolu 82.30 €
Zľava 30% 24.69 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 62.61 €
DPH 20% 12.52 €
Cena spolu 75.13 €


Cena revízie bleskozvodu na bytovom dome, 2 vchody, pôdorys cca 12m x 60m, zastavaná plocha cca 720m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 15.85 € 4 63.40 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0.50 € 4 2.00 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0.25 € 85 21.25 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0.25 € 65 16.25 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1.25 € 4 5.00 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 4 22.00 €
Revízia spolu 129.90 €
Zľava 30% 38.97 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 95.93 €
DPH 20% 19.19 €
Cena spolu 115.12 €


Cena revízie elektroinštalácie v rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2.70 € 15 40.50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3.55 € 6 21.30 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 13.00 € 1 13.00 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.65 € 15 24.75 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 2.05 € 6 12.30 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2.30 € 3 6.90 €
Impedancia poruchovej slučky 2.05 € 21 43.05 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2.30 € 5 11.50 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 1 5.50 €
Revízia spolu 178.80 €
Zľava 35% 62.58 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 121.22 €
DPH 20% 24.24 €
Cena spolu 145.46 €


Cena revízie elektroinštalácie bytu v bytovom dome, úžitková plocha cca 75m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2.70 € 9 24.30 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3.55 € 1 3.55 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 10.30 € 1 10.30 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.65 € 9 14.85 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 2.05 € 1 2.05 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2.30 € 1 2.30 €
Impedancia poruchovej slučky 2.05 € 10 20.50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2.30 € 5 11.50 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 1 5.50 €
Revízia spolu 94.85 €
Zľava 25% 23.71 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 76.14 €
DPH 20% 15.23 €
Cena spolu 91.37 €


Cena revízie elektroinštalácie spoločných priestorov bytového domu, cena za 1 vchod, vo vchode cca 15 bytov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2.70 € 15 40.50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3.55 € 10 35.50 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 13.00 € 1 13.00 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.65 € 15 24.75 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 2.05 € 10 20.50 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2.30 € 3 6.90 €
Impedancia poruchovej slučky 2.05 € 25 51.25 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2.30 € 10 23.00 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 1 5.50 €
Revízia spolu 220.90 €
Zľava 25% 55.23 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 170.68 €
DPH 20% 34.14 €
Cena spolu 204.81 €


Cena revízie elektrickej prípojky NN

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2.70 € 3 8.10 €
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine 10.65 € 1 10.65 €
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača 10.65 € 1 10.65 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.65 € 3 4.95 €
Impedancia poruchovej slučky 2.05 € 3 6.15 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2.30 € 2 4.60 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 1 5.50 €
Revízia spolu 50.60 €
Zľava 10% 5,06 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 50.54 €
DPH 20% 10.11 €
Cena spolu 60.65 €


Cena revízie vonkajšieho osvetlenia, 10 stožiarov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2.70 € 10 27.00 €
Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice 4.30 € 1 4.30 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 4.30 € 1 4.30 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1.65 € 10 16.50 €
Impedancia poruchovej slučky 2.05 € 10 20.50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2.30 € 10 23.00 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh 6.10 € 4 24.40 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy 8.40 € 4 33.60 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh 7.60 € 1 7.60 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy 9.40 € 1 9.40 €
Zemný odpor uzemnenia 5.50 € 1 5.50 €
Revízia spolu 231.10 €
Zľava 25% 57.78 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 178.33 €
DPH 20% 35.67 €
Cena spolu 213.99 €


Cena revízie elektrického ručného náradia

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického ručného náradia do 500W 6.10 € 5 30.50 €
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 6.80 € 10 68.00 €
Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W 7.65 € 4 30.60 €
Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 6.85 € 6 41.10 €
Revízia spolu 170.20 €
Zľava 15% 25.53 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 20 5.00 €
Revízia + doprava spolu 149.67 €
DPH 20% 29.93 €
Cena spolu 179.60 €


Cena revízie elektrického spotrebiča

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického spotrebiča do 500W 7.50 € 2 15.00 €
Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W 7.95 € 4 31.80 €
Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W 9.05 € 5 45.25 €
Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 8.15 € 1 8.15 €
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš 15.15 € 7 106.05 €
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom 11.15 € 4 44.60 €
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 5.25 € 3 15.75 €
Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora 6.25 € 2 12.50 €
Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice 18.55 € 2 37.10 €
Revízia spolu 316.20 €
Zľava 15% 47.43 €
Doprava mimo Liptovský Mikuláš, cena 0.25,-EUR/1km 0.25 € 0 0 €
Revízia + doprava spolu 268.77 €
DPH 20% 53.75 €
Cena spolu 322.52 €
späť

Ubytovanie Demänová |  Apartmány Liptov |  Apartmán Katka a Martin

Surf | GPS POI | CRU
© 2024 Martin Perončík | created by Smart66